Köln’de Bir Osmanlı Düğününün Hikâyesi Anlatıldı

15/12/2017

Köln Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde, 1 Aralık tarihinde Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Sinem Erdoğan İşkorkutan “Şen Ola Düğün” başlığı ile 1720 yılında İstanbul’da düzenlenen Sultan III.Ahmed’in şehzadelerinin sünnet düğününün bilinmeyen hikâyesini anlattı.

Söyleşide, Okmeydanı ve Haliç’te üç hafta boyunca gece gündüz süren ve şehir sakinlerinin de katıldığı düğüne Müslüman ve gayrimüslim ayrımı olmaksızın esnaf taifelerinden zanaatkârlara ve şenlikte gösteri yapan hüner sahiplerine kadar şenliğe zorunlu veya gönüllü katılım süreçleri belgeler ışığında paylaşıldı. İşkorkutan, ayrıca şehzadeler ile birlikte sünnet edilen 4166 çocuk ve bunların kimliği arşiv belgeleri ve surnameler (şenlik kitapları) eşliğinde inceleyerek bu çocukların şenlikteki görünürlüğünden bahsetti. Şehrin sosyal hayatının bir şehzade düğünü ile ele alındığı programda, şenliğin şehirdeki görünürlüğünü de gözler önüne serildi.

Köln Yunus Emre Enstitüsü ve Köln Üniversitesi iş birliğinde devam eden „İstanbul Şehir Tarihi“ konferans serisinin bir sonraki konferansı 8 Aralık 2017 tarihinde „Mimar Sinan“ konferansı olacak. Ayrıca konferans ile birlikte Mimar Sinan’ın eserlerinin fotoğraflarından oluşan bir de sergi açılışı yapılacak.