Turkey - Centre

En son aradıklarınız Temizle

Turkish Instruction

Kuruluşundan günümüze sayıları elliyi bulan Türk Kültür Merkezleri, bulundukları coğrafyalarda dostluk ilişkilerinin pekişmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. Çeşitli yaş gruplarına yönelik Türkçe kurslarının düzenlendiği Merkezlerde Türkçe öğretimi ile bulundukları ülke halkıyla dostluk köprüleri kurmaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürünü tanıtmayı, kültür ve sanat diliyle ulusal, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamayı amaçlamaktadır. Merkezler bulundukları bölgelerde düzenlediği etkinliklerin dışında geleneksel sanatlar, kültürel mirasın korunması, farklı disiplinlerde sanatsal üretimin sağlanması ve kültür politikalarının geliştirilmesi konularında da çalışmaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kurslarında öğretim sistemi Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metnine göre şekillendirilmektedir. Merkezlerde verilen Türkçe derslerinde dört temel dil becerisine eşit düzeyde yer verilmektedir.

Avrupa Dil Portfolyosu ölçütlerine göre tanımlanan, A1, A2, B1, B2, C1, C2 düzeylerinden oluşan altı basamakta dil öğretimi gerçekleştirilmektedir.

DERSLER:

Yunus Emre Enstitüsü Dil Öğretim Standartları

"Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarını Esas Alıyor ve İhtiyaçlarına Göre Program Geliştiriyoruz"

Dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan Türk Kültür Merkezlerinde verilen Türkçe dersleri öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine göre ayrılan sınıflarda verilmektedir.  Bu çerçevede öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda,  genel Türkçe kurslarının yanı sıra İş Türkçesi, Çocuklara Yönelik Türkçe, Tercüme Grupları, Basın ve Medya Türkçesi gibi özel amaçlı kurslar düzenlenmektedir.