İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Yunus Emre Enstitüsü İnsan Kaynakları, personel alımı ve ataması, transfer, kayıt, terfi, ücret, izin, disiplin ve özlük hakları ile ilgili süreçleri yürütmekte; insan odaklı bir bakış açısıyla çalışanların kariyer planlamasını yaparak etkinlik ve kaliteyi yükseltmek için önerilerde bulunmakta; Yunus Emre Enstitüsü hizmet binasının bütün tadilat, tefrişat, bakım-onarım, güvenlik, temizlik, yemek hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Kültür Merkezi binalarının idari ve teknik altyapılarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, her türlü donanım ve malzemelerin envanter kayıtlarının tutulmasını ve işletilmesini sağlamaktadır.

Müdürlük; kurumsal kapasitenin ilerletilmesi, performansın ölçümü ve değerlendirilmesi, hizmet öncesi ve hizmet içi gerekli eğitim programlarının organizasyonu ve moral ve motivasyonun sağlanması gibi hizmetler vermektedir. Çalışma koşullarını ve üretim araçlarını, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen şekliyle uygun hale getirmektedir. Bu kapsamda iş yerlerinde oluşacak tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışmalar yapmaktadır. Enstitünün, gelişen bilişim teknolojilerinden üst düzeyde yararlanabilmesi için mevcut bilişim altyapısının bakımını, ikmalini, geliştirilmesini, güncellenmesini ve yeni sistemlerin planlanarak mevcut altyapıya dâhil edilmesi ile ilgili işleri yürütmektedir. Ayrıca, teknolojik gelişmeleri takip etmekte, bilgi güvenliği konusunun gerektirdiği önlemleri almaktadır.

 

Birim Müdürü: Hüseyin Caner AKKURT

Telefon: +90 312 309 11 88

E-mail: insankaynaklari@yee.org.tr