Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

2. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu Sona Erdi

03.11.2015 2181 Okunma Sayısı

Birincisi 26-27 Kasım 2014’te Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumunun ikincisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümünün koordinatörlüğünde 03-04 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yapıldı. 

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak sözlük hazırlamada şimdiye kadar geçerli olan basılı sözlükler gibi geleneksel yaklaşımların yerini elektronik sözlüklere bıraktığı görülmesiyle birlikte bu gelişmeler sözlük hazırlamada artık disiplinler arası yaklaşımların önemini artırmıştır. II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu: “Elektronik Sözlükler” adlı bilimsel etkinliğin amacı ise kuramdan uygulamaya bu alandaki gelişmeleri tartışmak ve sorunlara çözüm önerileri getirmektir.

Prof. Dr. Hayati Develi’nin Düzenleme Kurulu Başkanlığını yaptığı ve Yunus Emre Enstitüsünün de destek verdiği sempozyumla ilgili görüş ve öneriler sozluksempozyumu@gmail.com adresinden organizasyon heyetiyle paylaşılabilir, etkinlik detaylarına sozluksempozyumu.istanbul.edu.tr adresinden ulaşılabilir.