Türk-Alman Edebiyatı

03/03/2016

Türk-Alman Edebiyatı

Türk-Alman Edebiyatı 1960'lı yılların ortalarından itibaren Alman Edebiyatında kendine özgü bir çizgi oluşturmuştur. Eserlerini Türkçe kaleme alan yazarların sayısı zamanla azalırken, Almanca yazan Türkiye kökenli yazarların sayısında giderek artış gözlenmektedir. Bu yeni edebiyat türü, önceleri göçmen edebiyatı olarak değerlendirilirken, gün geçtikçe Alman Edebiyatının bir parçası haline gelmektedir. Alman dili uzmanı Dr. Karin Yeşilada ve Türk-Alman Edebiyatının ilk nesil yazarlarından Dr. Yüksel Pazarkaya bu edebiyat akımının doğuşu ve gelişmesini değerlendirecektir.