Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Türkçe Eğitim Müdürlüğü

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürlüğü, uluslararası standartlarda ve bilimsel yöntemler ışığında yurt içi ve yurt dışında Türkçeyi bir dünya dili olarak öğretmekte; bu çerçevede gerekli her türlü araç-gereç ve eğitim-öğretim materyallerini hazırlanmaktadır.  

Müdürlük, kültür merkezlerindeki Türkçe kursları için gereken her türlü bilimsel alt yapı ve eğitim standartlarının oluşturulması, okutman olarak hizmet veren personelin belirli periyodlarla eğitime tâbi tutulması, yurt içi ve yurt dışında “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” sertifika programları düzenlenmesi gibi görevleri de yürütmektedir.

Yurt dışındaki devlet okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak müfredata dâhil edilmesi, Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, Türkçe Yaz Okulu programının planlanması ve organize edilmesi gibi alanlar birimin görevleri arasındadır.

 

Birim Müdürü: Kerim SARIGÜL

Telefon: +90 312 309 11 88/

E-mail: yetem@yee.org.tr