Сет по Турски за Деца 2 Прирачник за Наставникот

Сет по Турски за Деца 2 Прирачник за Наставникот

Сет по Турски за Деца (СТД)

“Сетот по Турски за Деца (СТД)“ подготвен од страна на комисијата составена од професори по турски јазик вработени во  турските културни центри на Институтот Јунус Емре како и експерти од соодветната струка се состои од учебници, прирачници за наставници , песни како и аудио материјали.

Книгите ги покриваат достигнувањата за A1 ниво. “Сетот по Турски за Деца (СТД)“  е подготвена за целна група деца од  6-9 години кои сакаат да го научат турскиот јазик .“Сетот по Турски за Деца (СТД)“ првенствено е наменет за децата од Сирија кои живеат под привремена заштита во нашата земја како и за сите деца кои сакаат да учат турски како странски јазик а се очекува овој сет како изворен наставен материјал да ги исполни очекувањата и потребите на наставниците по турски јазик

 

За продажба: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Пошта: hacer.afsar@yee.org.tr