Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Yunus Emre Enstitüsü Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Enstitü faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, kurum içi ve dışında gerekli olan iletişimin açık ve etkili bir şekilde sağlanmasını temin etmek ve Enstitünün tanıtım faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür.

Müdürlük, Yunus Emre Enstitüsünün ve kültür merkezlerinin eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında duyurmakta, Enstitünün bir marka olarak görünürlüğünü ve tanınırlığını desteklemektedir. 

Kurumsal İletişim Müdürlüğü, tanıtım faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması için yeni iletişim stratejileri geliştirilmesi, medya ilişkileri yönetimi, gerekli hizmet alımları için uygun ajans seçimleri, Enstitünün bütün görsel ve yazılı tanıtım materyallerinin tasarımı ve yayımlanması, internet sayfası ve sosyal medya hesaplarının yönetimi gibi çalışmaları yürütmektedir.

 

Birim Müdürü: Şenol Selçuk TURAN

E-posta: kurumsaliletisim@yee.org.tr