Dijital İş Birliği ve Ağ Kurma Günleri Düzenlendi

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye ve AB’den sağlanan ortak fonla yürütülen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog (KAD) Programı kapsamında Dijital İş Birliği ve Ağ Kurma Günleri düzenlendi. 21-24 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte Türkiye-AB arasındaki kültürel etkileşime katkı sunmayı amaçlayan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin ortak proje gerçekleştirme kapasiteleri artırılmaya çalışıldı.

Türkiye ve AB’den sağlanan ortak fonla yürütülen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog (KAD) Programı kapsamında gerçekleşen “Dijital İş Birliği ve Ağ Kurma Günleri” sona erdi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yürütülen ve 2019 yılı ocak ayında başlayan KAD Programı kapsamında AB ile Türkiye arasındaki kültürlerarası diyaloğu geliştirmek için yürütülecek projeler ve etkinlikler için potansiyel ortakları belirlemeye ve buluşturmaya yönelik faaliyetler düzenleniyor. Bu çerçevede, 21-24 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan etkinlikte, sivil toplum aktörleri ve ilgili paydaşlar arasındaki etkileşim düzeyinin artırılması hedeflendi, kültürlerarası diyalog ve kültürel diplomaside karşılaşılan sorunlar konuşuldu ve mevcut durum paylaşıldı.

STK, ÜNİVERSİTE VE BELEDİYELERİN KÜLTÜREL ETKİLEŞİME KATKISI ARTIRILIYOR

Etkinlikte, YEE ile Türkiye-AB arasındaki kültürel etkileşime katkı sunma amacına ve kapasitesine sahip sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyeler arasındaki iletişim artırılırken, bu kurumların ortak proje gerçekleştirme imkân ve kapasitesinin geliştirilmesine odaklanıldı. Dijital İş Birliği ve Ağ Günleri ile katılımcılar sadece YEE ile değil, birbirleriyle de önemli ölçüde etkileşimde bulunma fırsatına sahip oldular.

 

BAŞARILI UYGULAMALAR VE PROJE FİKİRLERİ 

21-24 Aralık 2020 tarihlerinde her gün ayrı bir katılımcı kitle ile çevrim içi yürütülen etkinliklerde, Kırklareli’nden Hakkari’ye, Antalya’dan Sinop’a farklı sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler; Gaziantep, Adana, Bursa, Muğla gibi büyükşehir belediyeleri ile İKSV, Öğretmen Akademisi Vakfı, UDEF gibi önemli vakıflardan oluşan 60’tan fazla katılımcı yer aldı. Etkinlikte kültürlerarası diyalog alanındaki başarılı uygulamalar sunulurken, proje fikirleri tartışıldı ve yeni ortaklıkların kurulması için kurumlar arası iş birliği ortamı sağlandı. Etkinliklere YEE’den proje uzmanlarının yanı sıra Londra, Roma, Viyana, Bükreş, Saraybosna ve Priştine Yunus Emre Türk Kültürü Merkezi (YETKM) müdürleri de katkı sağladı.

AB PROGRAMLARINDA DENEYİMİ OLMAYAN KURULUŞLARA ÖNCELİK

Etkinlikte AB çalışmaları ve AB fonları konusunda tecrübeli olmayan organizasyonların öncelikli olarak desteklenmesi hedeflendi. Bu nedenle etkinlikte yer alan katılımcı kuruluşların yarısının, Türkiye’deki AB programlarına katılma deneyimi az veya bu konuda hiç deneyimi olmayan kuruluşlardan olması tercih edildi.

KAD KAPSAMINDA DÖRT PROJEYE HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI

AB-Türkiye KAD Programı kapsamında EUNIC üyesi ulusal kültür enstitüleri öncülüğünde yürütülen dört projeye hibe desteği sağlandı. Bu kapsamda Türkiye ve AB ülkelerinde çok sayıda kültür sanat etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye ile AB arasındaki kültürel diyaloğu ve etkileşimi artırmayı hedefleyen program, Türkiye ve Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları arasında daha güçlü kültürel ilişkiler kurulmasına katkıda bulunarak, uzun vadeli ortak kültürel girişimleri desteklemeyi ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

 

 

Diğer Etkinlikler

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı Dijital Eğitim Kursundan 45 Yunus Emre Enstitüsü çalışanı mezun oldu....

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse...

Yunus Emre Enstitüsünün yürüttüğü ve Türkiye ve AB’nin finanse ettiği Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı (KAD...

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ile birlikte düzenlediği Kültürlerarası Diyalog Projesi kapsamındaki iki ayrı kaynağa...