Dijital Ortamda “İnsani Diplomasi, Yumuşak Güç ve Covid-19” Söyleşisi

Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından 21 Nisan 2020 tarihinde çevirim içi olarak Kültür Sanat Konuşmaları Serisi  kapsamında Goldsmith Üniversitesinde uluslararası kültürel ilişkiler alanında çalışan Carla Figueira’nın moderatörlüğünde, uluslararası diplomasi ve yumuşak güç alanlarında çalışan SOAS Üniversitesi Öğretim Üyesi Ömer Salha tarafından “İnsani Diplomasi, Yumuşak Güç ve Covid-19” başlıklı bir söyleşi düzenlendi.  

Salha konuşmasında yumuşak ve sert güç ayrımını ele almış ve yumuşak gücün tarihsel süreçte gelişimini aktarmıştır. Yumuşak gücün sert güçten farklı olarak herhangi bir askeri veya doğrudan finansal güç kullanmaksızın kültür, turizm ve ticaret ekseninde önemli bir etki alanına sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda, İrlanda’da 19. yy. da meydana gelen kıtlık döneminde Osmanlı Devletinin gemilerle yapmış olduğu gıda yardımı örnek olarak verilmiştir. Bu yardım sonucunda Dragheda Futbol Kulübünün ambleminde Osmanlı bayrağında olduğu gibi hilal ve yıldızı bulunmaktadır. 

İnsani yardım konusunun da yumuşak gücün önemli alanlarından biri olduğunu aktaran Salha; bu durumun yardım yapılan ülkelerde yardım sağlayan ülkelerin imajlarına önemli katkıları olduğunu dile getirmiştir. Türkiye’nin İngiltere’ye son dönemde yapmış olduğu sağlık ekipmanı yardımlarının bu bağlamda değerlendirilebileceğini vurgulayan konuşmacı özellikle Hz. Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” alıntısına yer verilmesine dikkat çekmiştir. Söz konusu yardımların hem İngiliz halkında hem de yönetimi düzeyinde pozitif etkilerini gözlemlediğini paylaşmıştır. 

Yumuşak gücün etki düzeyinin de önemli olduğu programda belirtilmiştir. Bu bağlamda özellikle bir ülkeyi ziyaret eden turist sayısı gibi istatistiksel bazda verilerin kullanıldığı ancak etki ölçümünün oldukça karmaşık ve zor olduğu vurgulanmıştır. 

Konuşmasının son bölümünü Covid19 sürecine ayıran Salha, ülkelerin bu dönemde farklı uygulamalar benimsediklerini ancak kamu diplomasisi açısından Covid19 sonrası sürecin oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. Özellikle Çin-ABD hattında yaşanan tartışmaların derinleşme ihtimalini vurgulayan Salha düşen petrol fiyatlarının hem ekonomik hem de diplomatik sonuçlarının oldukça çarpıcı olacağını vurgulamıştır. 

Programda hem moderatör hem de Salha tarafından Covid19 ve bunun yanı sıra mülteci krizi gibi alanlarda daha fazla uluslararası dayanışmanın gerekli olduğu ancak bunun yeterli olarak sağlanamadığı dile getirilmiş ve mülteci krizi konusunda Türkiye’nin yalnız bırakılmış olmasına dikkat çekilmiştir. Söyleşi soru cevap bölümü ile sona ermiştir.

Programı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. 

https://www.facebook.com/yeelondra/videos/268030160993846/

Diğer Etkinlikler

Global Somali Diasporası 28-29 Kasım tarihlerinde yıllık zirvesini düzenledi. Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle...

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu’nun kadim medeniyetlerinden Hitit İmparatorluğu hakkında önemli bir konferans...

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve YTB kurumları Kahramanmaraş’ın sesini dünyaya duyurmak...

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı iş birliği ile 10...