“Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı” Başlıyor

28/02/2019

Türkiye’nin başat kültürel diplomasi kurumu olan Yunus Emre Enstitüsü, kültürel diplomasi alanındaki akademik birikimini ve uygulama odaklı tecrübelerini Kültürel Diplomasi Akademisi çatısı altında düzenleyeceği kapsamlı eğitim programı ile uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinde çalışmak isteyen katılımcıların erişimine açıyor.

Geleceğin kültür diplomatları, kültürel diplomasinin inceliklerini ve farklı kültürlerle doğru etkileşim ile etkili iletişimi bu özel program ekseninde beş temel eğitim modülü çerçevesinde öğrenecek. Her akademik disiplinden gelen katılımcı kitlesine açık olan program Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AGİT, Afrika Birliği ve NATO gibi daha pek çok uluslararası kurum ile sivil toplum örgütlerinde kariyer hayali kuran üniversite öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, genç profesyoneller, akademisyenler, diplomatlar, askerler, bürokratlar, sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum çalışanlarını hedefliyor.

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Kültürel Diplomasi, Proje Yönetimi ve İş Yapma Becerisi ile Anadolu Medeniyetleri, Kimlik, Üslup ve Kültür olmak üzere beş temel eğitim modülü üzerinden ilerleyecek olan eğitim programı, Türkiye’den ve dünyadan Kültürel Diplomasi alanında aralarında; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Alev Alatlı, E. Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, E. Büyükelçi Uluç Özülker, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Ali Saydam, Görgün Taner,  Dr. Paulino Toledo, Dr. Taehwan Kim, Leyla İpekçi, Ömer Tuğrul İnançer ve Ayşe Böhürler gibi daha pek çok özel isimi de bir araya getiriyor.

Ayrıca, Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı, Türkiye’de bu alanda, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı eğitim programı olma özelliğini taşıyor.

Kültürel Diplomasiye ilgi artıyor

Pek çok uluslararası kurum ve sivil toplum örgütünün yakından ilgilendiği kültürel diplomasi kavramına ilgi artıyor. 2 Mart’ta başlayıp 3 ay boyunca devam edecek olan Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinde çalışmak isteyenler için büyük fırsat yaratıyor.

Katılımcılar öğrendiklerini uygulama ve projeye dönüştürme fırsatı yakalayacak

Katılımcılar program kapsamında, Türkiye'nin kültürel diplomasi pratiğini inceleyerek, Türkiye'ye özgü entelektüel arka planın kültürel diplomasiye yansımalarını değerlendirecek. Sert güç, yumuşak güç, akıllı güç, keskin güç, stratejik iletişim, kültürler arası etkileşim, kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, ulus markalaşması gibi temel kavramları öğrenecek. Ulusal ve uluslararası ölçekte kültürel diplomasi alanında neler yapıldığını ve kültürel diplomasinin farklı aktörler tarafından ne şekilde kullanıldığını kavrayacak. Türkiye’nin kültürel diplomasideki mevcut konumunu, bu alandaki büyük potansiyelini ve diğer küresel aktörlere göre farklı bakış açısını başarılı örnekler üzerinden karşılaştırmalı olarak görecek. Türkiye’nin köklü kültürünün kültürel diplomasi pratikleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini keşfedecek. Türkiye’nin kültürel diplomasi pratiklerine katkıda bulunma, yeni fikirler geliştirme ve uygulamaya sunma imkânı bulacak. Farklı uluslararası kurum ve kuruluşları tanıyacak ve bu kurum ve kuruluşlardan gelecek üst düzey temsilciler ile tanışma imkânı bulacak. Kısaca kültür ve diplomasi dünyasına üst seviyeden giriş yapma şansı yakalayacaklar.

Ayrıca, kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, uluslararası ilişkiler alanlarından en yetkin isimlerden temel kavramları ve güncel uygulamaları öğrenecek katılımcılar, ulusal ve uluslararası proje geliştirme ve uygulama süreçlerini inceleme imkânı bulacak. Eğitim programı dâhilinde yapılacak atölye çalışmalarında katılımcılar öğrendiklerini projeler üzerinden uygulama dönüştürme fırsatı yakalayacaklar.

Eğitimler 2 Mart’ta İstanbul’da başlıyor

Seminerler, söyleşiler, paneller, atölye çalışmaları, laboratuvarlar, yabancı uzmanların görüş ve paylaşımları, dünya çapında örnek uygulama analizleri, interaktif değerlendirmeler, film gösterimleri, kültür ve sanat etkinlikleri, senaryo tabanlı simülasyon çalışmaları, sunumlar, okumalar ve proje çalışmaları ile zenginleştirilmiş 3 aylık eğitim programı, 2 Mart'ta İstanbul’da başlayacak.

Bu özgün ve kapsamlı programa ilişkin detaylı bilgiye "kda.yee.org.tr" internet sayfasından erişilebilir.