Osmanlı Türkçesi Eğitim Programı Sona Erdi

14/07/2014

Yunus Emre Enstitüsü ile T.C. Merkez Bankasının ortaklaşa yürüttüğü “Balkanlarda Kültürel Mirasın Yeniden İnşası” Projesi kapsamında, Osmanlı Türkçesi eğitim programı sertifika töreni ile sona erdi.

Proje kapsamında, Bosna Hersek ve Sırbistan’daki kütüphane ve arşivlerde bYulunan Osmanlı Türkçesi eserler ve belgeler üzerine çalışacak personel yetiştirilmek amacıyla Osmanlı Türkçesi eğitim programı düzenlendi. Altı arşiv uzmanının katıldığı Program, 05 Mayıs - 06 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Uzmanlar, üç ay süren eğitim programı kapsamında bu alandaki önemli akademisyenlerden 316 saat Osmanlı Türkçesi dersi aldılar. Ayrıca Türkçelerinin geliştirilmesine yönelik olarak Gazi TÖMER’de 165 saat Türkçe eğitimi aldılar. Ayrıca Ankara, Konya ve İstanbul’daki önemli kütüphane ve arşivleri de ziyaret ederek kendi alanları ile ilgili Türkiye’deki önemli merkezleri tanıma imkânı buldular.

Aynı zamanda Balkan ülkelerinden Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan’da savaş esnasında tahrip olmuş el yazması eserlerin tamir ve bakımını gerçekleştirmek, yok olan eserlerin kopyalarını temin ederek ilgili kütüphaneye teslim etmek, eserlerin korunması için uygun koşulları oluşturmak, el yazması eserlerin kataloglanması ve dijital ortama aktarılmasını sağlamak ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek gibi birçok çalışma yürütülmeye devam ediyor.