TABİP ve SGDD’den Türkiye’de Yaşayan Göçmenlerin Yükseköğrenime Erişim Sorunlarına Katkı

20/11/2019

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, Sığınmacı ve Göçmenler ile Dayanışma Derneği (SGDD) ile “Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin Yükseköğrenime Erişimi Çalıştayı” düzenlendi.

Türkiye akademik, bilimsel ve toplum çevrelerinden 70 kişinin katılımıyla 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde Enstitünün ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, ülkemizde yaşayan mültecilerin yükseköğrenime erişim hususunda yaşadıkları problemler ve sosyal hayata entegrasyonları konusunda elde edilen çıktılarla neler yapılabileceği ile ilgili yol haritası oluşturuldu.

Elite Dialogue Proje Koordinatörü Doç. Dr. Armağan Erdoğan'ın "ELITE DIALOGUE Projesi Araştırma Bulguları: Suriyeli Gençlerin Eğitime Yönelik Eğilim ve Beklentileri" başlıklı sunumda Suriyeli gençlerin ülkemizdeki eğitim sistemine entegrasyonları sırasındaki hedef ve beklentilerine değindiği çalıştayda, aynı başlık altında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Yavcan da sunum gerçekleştirdi.  

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayselin Yıldız’ın “REFREC-TR Projesi Araştırma Bulguları: Niteliklerin Tanınması ve Ülke Karşılaştırmaları” sunumu ise ülkelerin kapasitelerini, ülkelerde yaşayan mevcut mülteci sayılarını ve bu mültecilerin niteliklerini gözler önüne serdi.

Çalıştaya Gaziantep Üniversitesinden katılan Süheyla Alazamah ve Şam Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ziad Othman, Suriye uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yükseköğretime katılımları noktasında karşılaştıkları sorunları ve yaşadıkları deneyimleri paylaşırken Ege Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans mezunu Bahara Murardi de Afgan uyruklu öğrencilerin Türkiye'de yükseköğretime katılımı ve denklik işlemleri ile ilgili deneyimlerini anlattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan (YTB) Yeliz Öz Tok tarafından, YTB’nin sığınmacı ve göçmenler ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdiği çalıştayın ilk günü, yuvarlak masa toplantıları ile tamamlandı.

Çalıştayın ikinci günü Karabük Üniversitesinden katılan Suriyeli öğrencilerin “Sosyal Uyum Örneği: Çift dilde hikâye anlatımı” ile başladı. Anlatılan hikâyelerden yola çıkarak dil farklılıklarının anlam bütünlüğünü bozmaması gerekliliğine vurgu yapıldı.

İlk gün yapılan yuvarlak masa toplantılarında tespit edilen sorunların çıktılarının ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı çalıştay, Türkiye’de yaşayan mültecilerin yükseköğrenime erişiminde yaşadıkları zorluklara karşı geliştirilen çözüm önerilerinin aktarılması ile son buldu.