Taşlar Yerinden Oynuyor

31/10/2019

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog (EU-Turkey Intercultural Dialogue - ICD) Programı kapsamında desteklenen projelerle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak artık çok daha kolay. Söz konusu projelerden biri olan “Taşlar Yerinden Oynuyor: Avrupa’nın Neolitik Köprüsü Anadolu” projesi yeni web sayfasına kavuştu. Proje ile ilgili faaliyet ve duyuruların tamamına neolithic-bridge.eu adresinden ulaşmak mümkün.

Avrupa'nın Neolitik Köprüsü: Anadolu

"Anadolu Neolitiği ve Avrupa’ya Aktarımı" ve bu temelde bilim insanları arasında kurulmuş olan kültürlerarası diyalogun konu edildiği proje ile bu iki olgunun geniş halk kitleleri açısından daha bilinir ve görünür olmasına katkıda bulunulması amacıyla hayata geçirilen proje, oluşan diyaloğa yeni alanlar açılmasını hedefliyor.

Fransa ve Avrupa Dışişleri Bakanlığı'na ve Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'ne (CNRS - USR 3131) bağlı bir Fransız kurumu olan IFEA’nın (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) koordinatörlüğü; İnsan, Mekân, Enerji ve Çevre Derneği- İMEÇE ve İstanbul BABiL Toplum, Kültür, Sanat Çalışmaları ve Belgesel Sinema Derneği iş birliğinde yürütülüyor. Proje ile Türkiye ve AB üyesi ülkelerden Neolitik Çağ araştırmaları yürüten bilim insanları; branş öğrencileri ve genç mezunlar, ilgili sivil toplum kuruluşları, konu üzerinde uzmanlaşmış medya çalışanları, yerel tarihçi ve araştırmacıların yanı sıra tarihsel miras konusuna duyarlı kesimleri bir araya getiriyor.