Türk Dünyası Dergisi Okuyucusuyla Buluştu

08/08/2019

Yunus Emre Enstitüsü süreli yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Türk Dünyası Dergisi, Enstitünün hazırlamış olduğu süreli yayınlar arasında akademik alanda ilk olma özelliği de taşıyor.

Türk Dünyası coğrafyasında ortak bir okuyucu kitlesi oluşturmak, Türk boylarının kültürel değerlerini birbirine tanıtmak, ortak metinler aracılığıyla diller arasındaki ortaklıkların farkındalığını arttırmak ve gelecek nesillerin soy birliği düşüncesini pekiştirmek amacıyla yayın hayatına başlayan Yunus Emre Enstitüsü Türk Dünyası Dergisi altı aylık periyotlarla yılda iki defa okuyucusuyla buluşacak.

Tüm Türk Dünyasına ait ortak unsurların yer aldığı ve 10 farklı çağdaş Türk yazı dilinde (Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Kırım, Özbek, Tatar, Türk, Türkmen, Uygur) yayın hayatına başlayan derginin ilk sayısında; Dede Korkut Hikâyelerinden Boğaç Han’a, Türkler için özel öneme sahip Altaylara, Türk Dünyasının ortak yemeği olan mantıya yer verildi.  Ayrıca derginin sonunda da sayıların yazı dillerindeki karşılıkları okuyucuya sunuldu.

Dergi, Türkiye’deki akademisyenler tarafından Türkiye Türkçesinden diğer yazı dillerine aktarılan metinler, her yazı dilinin konuşurları olan uzman kişilerin de fikir ve onayı alındıktan sonra hazır hale getirildi.

Enstitünün adıyla müsemma olarak Yunus Emre’nin şiirleri ve menkıbelerinin diğer Türk Yazı Dillerine aktarılacağı gelecek sayı itibarıyla alfabetik olarak bir yazı diline ait metinler yer alacak ve kalan diğer yazı dillerine aktarımı yapılacak.

Dergiye ulaşmak için; https://www.yee.org.tr/tr/yayin/2019-temmuz-aralik