"Türkoloji Projesi" Öğretim Elemanı Görevlendirme İlanı

Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Projesi Kapsamında 

2018-2019 Öğretim Yılı için Yurt Dışındaki Üniversitelerde

Çalışmak Üzere Öğretim Elemanları Görevlendirilecektir.

 

Yunus Emre Enstitüsü ile Yükseköğretim Kurulunun eşgüdüm içerisinde yürüttüğü Türkoloji Projesi kapsamında, Türkiye’de Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türkoloji Bölümlerinde çalışan, Ek-2: Görevlendirme Yapılacak Ülke ve Üniversite Listesi ile Başvuru Şartlarında belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları, 2018-2019 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkoloji Bölümlerinde görevlendirileceklerdir.

Bu kapsamda görev almak isteyen öğretim elemanlarının Ek-1 Başvuru Dilekçesini (ıslak imzalı ve taranmış) hâlini ve Ek-2 Özgeçmiş Formunu 29.06.2018 günü mesai bitimine kadar turkoloji.yee.org.tr adresine ilgili formları yükleyip istenilen bilgi ve belgeleri doldurarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Ekler:

EK-1: Başvuru Dilekçesi

EK-2: Özgeçmiş Formu

EK-3: Görevlendirme Yapılacak Ülke ve Üniversite Listesi ile Başvuru Şartları

 

Açıklamalar:

Öğretim elemanlarının özgeçmişleri, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek olup görevlendirilmesi uygun bulunanlara e-posta ile bilgi verilecektir.

Komisyon tarafından değerlendirmeleri olumlu sonuçlanan öğretim elemanları, bağlı oldukları üniversitelerden izin almaları hâlinde görevlendirileceklerdir.

Öğretim elemanlarının yurt dışı görev harcırahları (hafta sonları, ilgili ülkede bulunulduğu sürece resmi ve dini bayramlar dâhil günlük 80 ABD Doları) ve bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden aile fertleri ile birlikte, görevlendirme başı gidiş ve görevlendirme sonu dönüş ulaşım giderleri Yunus Emre Enstitüsü tarafından karşılanacaktır.

 

Yunus Emre Enstitüsü

Tel: (0312) 309 11 88

Faks : (0312) 309 16 15

E-posta: personelturkoloji@yee.org.tr