Yunus Emre Enstitüsü Başkent Kültür Yolu Festivali'nde

Yazıcı-dostu sürüm

Bu yıl T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2.'si düzenlenen  Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Yunus Emre Enstitüsü birbirinden farklı sergiler ile yerini alıyor.
 

"HÂLLER: SİYAH BEYAZ" FOTOĞRAF SERGİSİ

Fotoğraf saklar... Gün gelir geçer; fotoğraf kalır. Bakarsınız, siz de günle birlikte gelip geçerken görmediğiniz bir nice şeyi bakınca fark edersiniz. Gelip geçen günün hâllerini... Gelip geçen günün hâllerinin insanda bıraktığı izlerin hâllerini... İnsanın hâllerini... Eşyanın hâllerini... Tabiatın hâllerini... Vaktin hâllerini... Şehrin hâllerini... Fotoğraf sanılanın aksine görüneni sabit kılmaz; yaşatır. Muazzam ve muhteşem bir hâl ve hayal dünyasının sınırlarını zorlar her bakışta. Siyah ve beyaz bütün renklerden daha renklidir.

Selçuk Azmanoğlu’nun insanın, eşyanın, tabiatın, vaktin ve şehrin hâllerini fotoğraf karelerine döktüğü "HÂLLER: SİYAH BEYAZ" başlıklı sergi,  Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 1 Ekim 2022 tarihinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi 1.Koğuş'ta ziyarete açılıyor.

GEÇMİŞİN İZİNDE: KATI’ İLE ZİRVE ESERLERİN YENİDEN YORUMU

Osmanlı ve Selçuklu döneminin farklı coğrafyalarda yer alan ve farklı sanat formları ile meydana getirilmiş zirve eserlerini yeniden yorumlayarak bir araya getirmek; bir kısmı bilinen bir kısmı ise henüz tanınmamış bu eserleri katı’ sanatı yaklaşımı ile halkımıza tanıtmak ve böylece geleneksel Türk-İslam sanatlarına ilgiyi artırmak amacıyla “Geçmişin İzinde: Katı’ ile Zirve Eserlerin Yeniden Yorumu” isimli proje hazırlandı.

Çalışma, sanatçı Bahtiyar Hıra’nın 25 yıllık sanat hayatında farklı etkinlikler ve ziyaretler sonucunda ilgisini çeken ve içlerinde minyatür, çini, kumaş dokumacılığı, cilt, kalem işi, hat gibi farklı sanat geleneksel dallarından oluşan Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan eserlerin katı’ sanatıyla yeniden yorumlandığı çalışmalardan oluşuyor.

"KUTSAL YOLCULUK: OSMANLI HAC ROTASI" BELGE VE FOTOĞRAF SERGİSİ

Prof. Dr. Andrew Petersen tarafından yapılan arkeolojik çalışmaların, bulgularının metinlerle desteklenerek 30 civarında fotoğraf, illüstrasyon ve arkeolojik nesne ile bir araya gelmesinden oluşan serginin ana teması Osmanlı dönemi Şam ve Mekke arasındaki Hac yolculuğu. Bu güzergâh üzerinde yer alan tarihî eser kalıntılarının fotoğraflarına hacıların yolculuk boyuncaki deneyimlerine dair tarihî bulgular eşlik ediyor. Sergi ziyaretçilere o dönemin Hac yolculuğunu kısmen de olsa yeniden yaşatmayı ve düşündürmeyi hedefliyor.