Yunus Emre Enstitüsü Washington DC Ödüllü Makale Yarışması

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ HAKKINDA

Yunus Emre Enstitüsü, tüm dünyada Türk kültürünü ve Türk dilini tanıtan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dünya çapında 50'den fazla ülkede 60 kültür merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünü dünyanın dört bir yanından insanlarla paylaşıyor.

KİMLER KATILABİLİR

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan herhangi bir üniversitede lisans veya lisans üstü öğrenimine devam eden her öğrenci makale yarışmasına başvurabilir.

Katılımcı, makalelerini e-posta yoluyla washingtondc@yee.org.tr adresine gönderecektir. Makalenizi e-posta yoluyla Yunus Emre Enstitüsü'ne gönderirken, katılımcılar başvuru formunu ve öğrenci kimliğinin bir kopyasını eklemelidir.

MAKALE KONULARI VE UYGUNLUK

 

 1. Türkiye: İnsani Yardımda Lider Bir Ülke
  1. Uygunluk
   1. Lisans veya yüksek lisans öğrencisi
  2. Son Tarih: 1 Mayıs 2018
  3. Ödül
   1. Kazanan = $500

 

 1. İnsani Diplomasi: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler
  1. Uygunluk
   1. Lisans veya yüksek lisans öğrencisi
  2. Son Tarih: 1 Mayıs 2018
  3.  Ödül
   1. Kazanan = 500 $

 

 

 1. Türkiye: Bir Seyyahın Gözüyle
  1. Uygunluk
   1. Lisans veya yüksek lisans öğrencisi
  2. Son Tarih: 1 Mayıs 2018
  3. Ödül
   1. Kazanan = $500

 

 1. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde ABD'ye Türk Göçü
  1. Uygunluk
   1. Lisans veya yüksek lisans öğrencisi
  2. Son Tarih: 1 Mayıs 2018
  3. Ödül
   1. Kazanan = $500

 

 1. Ahmet Ertegun: Amerika Birleşik Devletleri Müzik Endüstrisine Etkisi
  1. Uygunluk
   1. Lisans veya yüksek lisans öğrencisi
  2. Son Tarih: 1 Mayıs 2018
  3. Ödül
   1.  Kazanan = $500

 

 1. Ahmet Hamdi Tanpınar: Türk Edebiyatının Öncü Figürü
  1. Uygunluk
   1. Lisans veya yüksek lisans öğrencisi
  2. Son Tarih: 1 Mayıs 2018
  3. Ödül
   1. Kazanan = $500

 

 1. Dijital Çağda Diplomasi
  1. Uygunluk
   1. Lisans veya yüksek lisans öğrencisi
  2. Son Tarih: 1 Mayıs 2018
  3. Ödül
   1. Kazanan = $500

 

 1. Konfüçyüs Enstitüsü, British Council, Goethe Enstitüsü ve Fransız Enstitüsü Karşılaştırmalı Analizi
  1. Uygunluk
   1. Lisans veya yüksek lisans öğrencisi
  2. Son Tarih: 1 Mayıs 2018
  3. Ödül
   1. Kazanan = $500

 

 1. Çalkantılı Dünyada Ülke Markalaşması
  1. Uygunluk
   1. Lisans veya yüksek lisans öğrencisi
  2. Son Tarih: 1 Mayıs 2018
  3. Ödül
   1. Kazanan = $500

 

 1. Dezenformasyon ve Kamu Diplomasisi
  1. Uygunluk
   1. Lisans veya yüksek lisans öğrencisi
  2. Son Tarih: 1 Mayıs 2018
  3. Ödül
   1. Kazanan = $500

 

SEÇİM KRİTERLERİ: Her bir makale için kazananlar jüri tarafından seçilecektir. Katılımcılar, jüri tarafından aşağıda yer alan 5 kriter çerçevesinde değerlendirilecektir.

1. Özgünlük

2. Yaratıcılık

3. Berraklık

4. Dilbilgisi ve yazım doğruluğu

5. Tartışmanın gücü

 

KURALLAR

1. Her yarışmacı yalnızca bir makale ile katılabilir.

2. Makaleler İngilizce dilinde yazılacaktır.

3. Makaleler Microsoft Word formatında gönderilecektir.

4. Makaleler 1 Mayıs 2018 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.

5. En az 1.500 kelime, en fazla 2,500 kelime.

6. Makaleler çift satır aralıklı olmalıdır.

7. Eserde alıntı yapılan makaleler, kitaplar ve internet dokümanları makalenin sonunda yer alan kaynakçada açıkça belirtilmelidir. Bu maddedeki usulsüzlükten doğacak kanuni müeyyidelerden yazar/lar sorumludur.

8. Makaleler e-posta ile washingtondc@yee.org.tr adresine gönderilmelidir.

9. Katılımcılara, sonuçlar 1 Haziran 2018 tarihine kadar e-posta yoluyla bildirilecektir.

10. Her makale konusu için sadece bir kazanan seçilecektir.

11. Jüri kararları kesindir.

 

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Gönderilen her makalede Yunus Emre Enstitüsü her türlü kullanım hakkına sahiptir.

 

AYRIMCILIK YAPMAMA POLİTİKASI

Yunus Emre Enstitüsü, ırk, etnik köken veya milliyet dahil olmak üzere herhangi bir şekilde katılımcılara karşı ayrımcılık yapmaz.