Yunus Emre Enstitüsünden Anlamlı Ziyaret

14/02/2018

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 13 Şubat Salı günü Solfasol İlköğretim Okuluna bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Okul Müdürü Hakan Caner'den bilgi alan Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş öğrencilerle bir araya geldi. Tamamına yakını bölgede yaşayan Suriyeli çocuklardan oluşan Ankara Solfasol İlköğretim Okulunun, kitap talebi üzerine Enstitü tarafından hazırlanan "Resimlerle Kelime Öğreniyorum" kitabı ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine yönelik geliştirdiği yardımcı materyaller öğrencilere hediye edildi.

Yunus Emre Enstitüsü, farklı yaş gruplarına yönelik müfredat ve materyaller geliştiriyor

2009 yılından bugüne dünyanın farklı yerlerinde açtığı kültür merkezlerinin yanı sıra çeşitli ülkelerdeki eğitim kurumları ve Türkoloji bölümleri ile yapılan iş birlikleri sayesinde yabancılara Türkçe öğretiminin yaygınlaşmasını hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü, bu alandaki ihtiyaçları göz önüne alarak düzenlediği sertifika programları ile alanında uzman okutmanlar yetiştirmekte ve çağdaş dil öğretim yöntemleri ışığında temel ve yardımcı ders araçları geliştirmektedir.

Sahada kazandığı tecrübelerden hareketle farklı yaş ve meslek grubundaki bireylere hitap eden eğitim materyalleri hazırlayan Yunus Emre Enstitüsü, bu kapsamda; yetişkinler için “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti”, 10-15 yaş hedef kitlesi için “Türkçe Öğreniyorum”, 6-9 yaş arası çocuklar için ise “Çocuklar İçin Türkçe” kitaplarını hazırlamıştır. Kitap setlerinin yanı sıra eğitimi destekleyici “Resimlerle Kelime Öğreniyorum” isimli tematik sözlük, “ Yedi İklim Türkçe Z kitap”, “Yedi İklim Türkçe Damak Tadı” “Yedi İklim Türkçe Konuşma ve Yazma Kitabı”, Yedi İklim Türkçe Video Etkinlikler Kitabı” ve “Tematik Kelime Öğretimi Afiş Seti” gibi yardımcı materyaller geliştirerek alanın istifadesine sunmuştur.