Yunus Emre Enstitüsünün Karaçi ve Lahor’da Açılması İçin Çalışmalara Başlandı

25/05/2016

Enstitü Başkan Yardımcısı Dr. Şaban Çobanoğlu ve Strateji Geliştirme Müdürü Hasan Kocabıyık, Karaçi ve Lahor'u ziyaretlerinde çeşitli kurumlarla iş birliği imkânları ve uygun bina araştırmaları kapsamında görüşmeler gerçekleştirdiler.

Ziyaretin ilk aşaması olan Karaçi programında Karaçi Ünviversitesi, Karaçi İşletme Üniversitesi (Institüte of BA) ve Sindt Eyaleti’nin en büyük kütüphanesi olan Liyakant Kütüphanesi ile görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda her üç kurumun da Türkçe öğretimi konusunda iş birliği yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

Ayrıca, açılması planlanan Enstitüler için Kültür Bakanlığı Tarafından önerilen bina, Bakan ile birlikte yerinde incelendi. Bu kapsamda, Pakistan Hükümeti’nce Enstitümüze yer tahsis edilmesi konusunda Sind Eyaleti Kültür Bakanı Sharmila Faruki ile görüşüldü.

Karaçi'de yapılan görüşmelerin ardından Pakistan ziyaretinin ikinci kısmında Yunus Emre Enstitüsünün Lahor’da açılması için çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda ilk olarak Evkaf Müdürlüğü ziyaret edilerek Federal Hükümet tarafından önerilen bazı binalar yerinde incelendi. Ayrıca, Pencap Üniversitesi de ziyaret edilerek Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücâhid Kamran ile iş birliği imkânları görüşüldü.

Lahor programının ikinci gününde heyetimiz, Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Yapılan görüşmede, Enstitümüzün Pakistan'da yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Sayın Şerif, Türkiye ile Pakistan'ın iki kardeş ülke olduğunu ifadeyle faaliyetlerimizi önemsediklerini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Ziyaret sonrasında Pencap Eyalet Başbakanlığı tarafından Enstitü için önerilen bina ve arsa yerinde incelendi.