Vakıf Yönetimi

Vakıf Yönetimi

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyet: Mütevelli Heyet, Vakfın karar organıdır. Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı heyetin tabii üyeleridir. Heyetin tabii üyeleri dışında; Cumhurbaşkanı tarafından seçilen beş kişi ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilen bir kişi üç yıl süreyle Mütevelli Heyet üyeliğini yürütür. Kültür ve Turizm Bakanı, Mütevelli Heyetin başkanı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, başkan vekilidir.

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Mehmet ERSOY Kültür ve Turizm Bakanı

Ömer ARISOY Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı

Ümit YALÇIN Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı

H. Abdullah KAYA Maliye Bakanlığı Müsteşarı

Doç. Dr. Yusuf TEKİN Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı

 

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Vakfın icra organıdır. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir. Ayrıca, üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezleri başkanları arasından Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi, eğitim, kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan ve Cumhurbaşkanınca kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilmiş dernek veya vergi muafiyeti tanınmış vakıfların üyeleri arasından Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi, uluslararası ilişkiler, iletişim, kültür, sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi üç yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğini yürütür. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Şeref ATEŞ Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

Dr. Serdar ÇAM Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı

Abdullah EREN Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

Lale ÜLKER Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü