Kültürlerarası Diyalog Projelerine 2 milyon Avro Hibe Desteği

05/03/2018

Türkiye’nin kültür diplomasisini yürüten Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında kültürlerarası diyalog, işbirliği ve iletişimin geliştirilmesini hedefleyen “Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı” kapsamında oluşturulacak projelere 2 milyon avro destek vermeye hazırlanıyor.

Hibe Programının Bilgilendirme Toplantısı, 5 Mart Pazartesi günü kamu ve sivil toplum temsilcilerinin yoğun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen ve “Türkiye - AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 dönemi (IPA II)” kapsamında, AB Bakanlığının lider kuruluş olduğu “sivil toplum sektörü” altında yer alan hibe programı, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülecek.

Ateş: “Bizim felsefemizin temel amacı tanış olmak”

Programın açış konuşmasını yapan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, kültürlerarası diyaloğun gelişmesine katkıda bulunacak olan projenin amacını şu sözlerle değerlendirdi: “Temel amacımız Türkiye ile irtibatlı insan sayısını artırmaktır. Kamu diplomasisi ve yeni başladığımız bilim diplomasisi alanı bizi dünyayla irtibata geçiriyor. Bu projede de temel amacımız Türk kültürü ile Avrupa’yı tanıştırmak. Kültürlerarası etkileşimde asıl olay tanışmaktır. Bizim felsefemize ve görüşümüze göre tanış olmak önemlidir. Kültür bir alışveriştir; başkasını tanımak ve kendinizi tanıtmaktır.”

Üç yıldır gayret ve sabırla çalışılan programın, Türkiye’nin AB ile olan yolculuğu gibi uzun soluklu bir macera olacağını söyleyen Ateş, “Biz sabırla tanış olmak, kendimizi tanıtmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu program vesilesiyle oradaki insanların Türkiye ve Türk kültürüyle tanışma imkânı olacak. Türkiye’den bu programa ne kadar çok katılım olursa Türkiye o kadar tanınacak.” şeklinde konuştu.

Rupp: “Ortak bir şekilde pozitif bir yöne ilerlemek zorundayız”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Adalet ve İçişleri Bölüm Başkanı Michael Rupp, programın AB ile Türkiye arasındaki irtibatın artması açısından önemli olduğuna dikkat çektiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu programlara katılan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. AB ile Türkiye arasındaki irtibatın artması oldukça önemli. Pek çok sektörde Türkiye-AB arasındaki bağ çok kuvvetli. Kültürlerarası çeşitlilik ve mirasın korunması bizim gündemimizdeki konular. Kültürler ve kültürlerarası diyaloğu geliştirme çerçevesinde pek çok alan var. Şu anda her zamankinden çok diyaloğa ihtiyacımız var. Bu program bütünleşme alanında adımların atılmasını da hedefliyor. Aktiviteler eşit bir şekilde uygulanarak, geniş bir kitleye yayılmalı. Çok taraflı ortak kültürel platformun oluşturulması hedefleniyor. Genel olarak bakıldığında program hem diyaloğu hem de karşılıklı anlayışı geliştiriyor. Biz Yunus Emre Enstitüsünü bu programın uygulanmasında en önemli aktör olarak görüyoruz. Biz şuna gerçekten yürekten inanıyoruz: Ortak bir şekilde pozitif bir yöne ilerlemek zorundayız. Türkiye-AB yakınlaşmasında pozitif yönlerin öne çıkarılması gerekiyor. Yaratıcı projeler aracılığı ile bunları göreceğiz. Yunus Emre Enstitüsünü bu çalışmada oynayacağı öncü rol için tebrik ediyorum.”

Cangir: “İnsan, tanımadığına düşmandır”

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, projenin Yunus Emre Enstitüsü liderliğinde yürütülecek olmasının önemine değindi. Söz konusunu hibe miktarının çok büyük olmasa da diyaloğun artmasında çok önemli olduğunun altını çizen Cangir “Bu reformların sahiplenilmesi bizim için çok önemli. Bu diyaloğu yürütecek olanlar sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu projeler vasıtasıyla iyi uygulama örneklerinin karşılıklı olarak paylaşılması mümkün oluyor. Karşılıklı olarak bir şeyler öğrenmiş oluyoruz. Sadece Avrupa’da değil bütün dünyada yabancı düşmanlığında artış var. Bu da kültürel olarak içe kapanmaya neden oluyor. Bu kapanma yabancı düşmanlığını artırıyor. İnsan tanımadığına düşmandır. Daha az mültecinin, daha az Müslümanın yaşadığı yerlerde aşırı sağcı partilerin daha çok oy aldığını görüyoruz. Bizim programımızın hem kendi kültürel mirasımızın Avrupa’ya aktarılacak olması hem de küçük de olsa dünyadaki yabancı düşmanlığının yok edilmesine katkı sunacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.  

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu ise konuşmasında hibe programları ile Türkiye ve AB sivil toplumu arasında kültürel diyaloğun daha da güçleneceğini vurguladı.

Ortak anlayışa katkı

Yunus Emre Enstitüsünün nihai faydalanıcı olarak yürüttüğü “Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı”nın bilgilendirme sunumunun ardından programın başvuru ve değerlendirme sürecine dair sunum gerçekleştirildi. Ankara’daki kamu ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra farklı illerden gelen 200’ün üzerinde katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleşen program, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Programın hibe bileşenine tahsis edilen 2 milyon avro ile ortak anlayışa katkı yapmak üzere, Türkiye ve AB arasında uzun dönemli, çok taraflı, çok uluslu ortak kültürel girişimlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını amaçlayan projelere destek verilecek. Türkiye'de ve AB üyesi ülkelerde Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun görünürlüğünün artırılmasını amaçlayan projeler de destekten yararlanacak.

Avrupa Kültür Enstitüleri Ağı (EUNIC) üyesi Kültür Enstitüleri, Türkiye'den veya AB üye ülkelerinden veya IPA Tüzüğü kapsamında yer alan ülkelerden bir sivil toplum kuruluşu veya üniversite ile ortaklaşa çalışarak en az 300 bin, en fazla 500 bin avro destekten yararlanabilecek.

Çok sayıda kültürel alana destek

Türkiye ile AB'nin ortaklaşa finanse ettiği “Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı” kapsamında; müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar, grafik sanatları, halka açık sanat, geleneksel sanat, dijital sanat, edebiyat, kent kültürü, sinema, belgesel, animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi ve tarih gibi alanlarda yürütülecek projelerin desteklenmesi planlanıyor.

Hibe Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek projelerin; kültürel ve sanatsal çalışmaların ve ürünlerin dolaşımı, ortak kültürel ve sanatsal faaliyetler, kültürlerarası diyalog ve kültür politikalarının oluşturulması sürecine katılımı ve destekleyici faaliyetler, kamuoyunun kültürlerarası diyaloğu anlamasına yönelik faaliyetler, sanat koleksiyonlarının dolaşımı, alandaki en iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşılması, kültürel ve sanatsal çalışmalar, kültürel politikalar konusunda farkındalık artırma çalışmaları gibi hedeflere katkı sağlaması bekleniyor.

"Türkiye - AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı"na ilişkin teklif çağrısı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 20 Şubat'ta yayımlanmıştı. Başvurulara ilişkin detaylı bilgiye "http://www.cfcu.gov.tr", "http://www.yee.org.tr", "http://www.ab.gov.tr" internet adreslerinden ulaşılabilir.

Bilgilendirme Toplantısı Sunumu