Çocuklar İçin Türkçe Seti

URL Kısaltması: 
cocuklar-icin-turkce
Kapak Resmi: 

Çocuklar İçin Türkçe 2 Müəllim Kitabı

Çocuklar İçin Türkçe​ Seti (ÇİT)

Yunus Emre Türk Mədəniyyət Mərkəzlərində işləyən Türk dili müəllimləri və sahə mütəxəssislərindən ibarət komissiya tərəfindən hazırlanan “Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) Seti” dərsliklər, müəllim kitabları, mahnılar və səs yazmalarından ibarətdir.

Çocuklar İçin Türkçe 2 Dərs Kitabı

Çocuklar İçin Türkçe​ Seti (ÇİT)

Yunus Emre Türk Mədəniyyət Mərkəzlərində işləyən Türk dili müəllimləri və sahə mütəxəssislərindən ibarət komissiya tərəfindən hazırlanan “Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) Seti” dərsliklər, müəllim kitabları, mahnılar və səs yazmalarından ibarətdir.

Çocuklar İçin Türkçe 1 Müəllim Kitabı

Çocuklar İçin Türkçe​ Seti (ÇİT)

Yunus Emre Türk Mədəniyyət Mərkəzlərində işləyən Türk dili müəllimləri və sahə mütəxəssislərindən ibarət komissiya tərəfindən hazırlanan “Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) Seti” dərsliklər, müəllim kitabları, mahnılar və səs yazmalarından ibarətdir.

Çocuklar İçin Türkçe 1 Dərs Kitabı

Çocuklar İçin Türkçe​ Seti (ÇİT)

Yunus Emre Türk Mədəniyyət Mərkəzlərində işləyən Türk dili müəllimləri və sahə mütəxəssislərindən ibarət komissiya tərəfindən hazırlanan “Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) Seti” dərsliklər, müəllim kitabları, mahnılar və səs yazmalarından ibarətdir.

Çocuklar İçin Türkçe 2 Teacher's Book

Çocuklar İçin Türkçe Set (ÇİT)

The Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) set, prepared by committee of Turkish language instructors and field experts working at the cultural centers run by Yunus Emre Institute, consists of textbooks, teacher's books, songs and listening records.

Çocuklar İçin Türkçe 2 Course Book

Çocuklar İçin Türkçe Set (ÇİT)

The Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) set, prepared by committee of Turkish language instructors and field experts working at the cultural centers run by Yunus Emre Institute, consists of textbooks, teacher's books, songs and listening records.

Çocuklar İçin Türkçe 1 Teacher's Book

Çocuklar İçin Türkçe Set (ÇİT)

The Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) set, prepared by committee of Turkish language instructors and field experts working at the cultural centers run by Yunus Emre Institute, consists of textbooks, teacher's books, songs and listening records.

Çocuklar İçin Türkçe 1 Course Book

Çocuklar İçin Türkçe Set (ÇİT)

The Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) set, prepared by committee of Turkish language instructors and field experts working at the cultural centers run by Yunus Emre Institute, consists of textbooks, teacher's books, songs and listening records.

Çocuklar İçin Türkçe 2 Öğretmen Kitabı

Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT)

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görevli Türkçe okutmanları ve alan uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından hazırlanan “Çocuklar İçin Türkçe  (ÇİT) Seti” ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, şarkılar ve dinleme kayıtlarından oluşmaktadır.

Çocuklar İçin Türkçe 2 Ders Kitabı

Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT)

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görevli Türkçe okutmanları ve alan uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından hazırlanan “Çocuklar İçin Türkçe  (ÇİT) Seti” ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, şarkılar ve dinleme kayıtlarından oluşmaktadır.