Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Toplantılar

Yazıcı-dostu sürüm

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkı sağlamak ve bu alandaki bilgiyi düzenli hâle getirerek kullanıcıların istifadesine sunmak için Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürlüğü çeşitli konferans, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemektedir.  Enstitü yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanına yenilikler getirilmesi doğrultusunda üniversiteler ile işbirliği yaparak dil öğretimi, iki dillilik, dil-kültür ilişkisi, Türkçenin yaygınlaştırılması gibi konularda bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmakta ya da destek olmakta ve bu minvalde dünyanın dört bir tarafındaki Türk Kültür Merkezlerinde aylık ve yıllık olarak paneller, toplantılar, konferanslar, sempozyumlar, imza günleri, açık oturumlar ve aydın buluşmaları düzenlemektedir.