Türkçe Öğretimi

Türkçe Öğretimi

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşundan bu yana sayısı elliyi aşan Türk Kültür Merkezleri, bulundukları coğrafyalarda dostluk ilişkilerinin pekişmesinde önemli bir görev üstlenmektedir.

Yunus Emre Enstitüsü, Kültür Merkezleriyle Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürünü tanıtmayı, kültür ve sanat diliyle ulusal, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamayı amaçlamaktadır. Merkezler bulundukları bölgelerde düzenlediği etkinliklerin dışında geleneksel sanatlar, kültürel mirasın korunması, farklı disiplinlerde sanatsal üretimin sağlanması ve kültür politikalarının geliştirilmesi konularında da çalışmaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kurslarında öğretim sistemi Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Metni'ne göre şekillendirilmektedir. Merkezlerde verilen Türkçe derslerinde dört temel dil becerisine (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) eşit düzeyde yer verilmektedir.

Avrupa Dil Portfolyosu ölçütlerine göre tanımlanan A1, A2, B1, B2, C1, C2 düzeylerinden oluşan altı basamakta dil öğretimi gerçekleştirilmektedir.

DERSLER:

 

Yunus Emre Enstitüsü Dil Öğretim Standartları

"Öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alıyor ve ihtiyaçlarına göre program geliştiriyoruz"

Dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan Türk Kültür Merkezlerinde verilen Türkçe dersleri, öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine göre ayrılan sınıflarda verilmektedir.  Bu çerçevede öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda,  genel Türkçe kurslarının yanı sıra "İş Türkçesi", "Çocuklara Yönelik Türkçe", "Edebi Çeviri", "Basın ve Medya Türkçesi" gibi özel amaçlı kurslar düzenlenmektedir.