Seviye Tespit Sınavları

Seviye Tespit Sınavları

Yazıcı-dostu sürüm

Seviye Tespit Sınavı (STS) Türkçeyi yabancı ya da anadil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi tarafından geliştirilen Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen yeterlik tanımlarına göre dil seviyelerini içeren ve üç aşamada gerçekleştirilen bir sınavdır.

Sınav, okuma bölümü 90, yazılı anlatım bölümü 30, sözlü anlatım bölümü 10 dakika olmak üzere toplam 130 dakika sürmektedir.