Yardımcı Materyaller

Yardımcı Materyaller

Yazıcı-dostu sürüm

Zenginleştirilmiş Kitap (Z-Kitap)

Teknoloji destekli dil öğretimiyle öğrencilerin daha kalıcı ve etkin bir öğrenme gerçekleştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu doğrultuda Yunus Emre Enstitüsü tarafından ses kayıtları, videolar ve görsellerle destekli bir yazılım olan Z-kitap uygulaması geliştirilmiştir.  Yabancılara Türkçe öğretimi için yeni nesil bir ders araç gereci olan Z-Kitap uygulaması 2014 yılından bu yana A1, A2, B1, B2, C1 düzeylerinde kullanılmaktadır.

    

 

Resimlerle Kelime Öğreniyorum Tematik Sözlüğü

"Resimlerle Kelime Öğreniyorum" isimli tematik sözlük hem Türkçe öğrenenlerin hem de Türkçe öğretenlerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu kitap, “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Metni” doğrultusunda belirlenen 24 farklı konuda 600'den fazla resimli kelimeden oluşmaktadır. Öğrenim sürecini hızlandırmak ve anlamayı kolaylaştırmak amacıyla kelimeler tek tek resmedilmek yerine bir kompozisyon içerisinde sunulmuştur. Farklı konularda sunulan kelimelerin bir sonraki sayfada yer alan etkinliklerle pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Sözlüğün son bölümünde bulunan dizinde, kelimelerin geçtiği tema isimleri ve sayfa numaralarının yanı sıra kitapta yer alan her kelimenin İngilizce, Rusça ve Arapçadaki karşılığı verilmiştir.

Eserin içeriğinden yola çıkılarak ses, resim, video ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı bir Z-Kitap uygulaması da geliştirilmiştir. 

Resimlerle Türkçe Öğreniyorum Z-Kitap uygulamasını indirmek için tıklayınız.

 

Konuşma ve Yazma Kitabı

"Konuşma ve Yazma Kitabı”, Yedi İklim Türkçe A1 Ders Kitabı'nda yer alan konulara uygun biçimde hazırlanmıştır.  Resimli olarak konuşma ve yazma becerisini destekleyen kitapta temel seviyedeki öğrencilerin dil gelişimi hedeflenmiştir.

Kitapta tematik fotoğraflara, fotoğrafların arka sayfalarında ise fotoğrafla ilgili sorulara, nesnelerin isimlerine ve örnek cümlelere yer verilmiştir.

 

Damak Tadı Kitabı

Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel Türk yemeklerini tanıtan “Damak Tadı” adında bir ek materyal çalışması yapılmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminde türünün ilk örneği niteliğindeki eser, A1 ve A2 seviyelerinin kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. "Damak Tadı" kitabıyla Türkçeyi yeni öğrenen kişilere dil ve kültür tanıtımı da yapılmaktadır.

Geleneksel Türk yemeklerinin tariflerinin yer aldığı “Damak Tadı”  kitabına çeşitli etkinliklerle öğrencilerin hem yemek tariflerini öğrenmelerine hem de eğlenceli bir şekilde Türkçelerini ilerletmelerine imkân sunulmaktadır. Yemekler 10 ana başlığa ayrılmıştır. Ayrıca kitapta bazı yemeklerin hikâyelerine de yer verilmiştir.

Geleneksel Türk Yemekleriyle Türkçe öğretimi amacını güden “Damak Tadı”  kitabının hem ders içinde kullanılabilecek bir ders araç gereci olarak hem de yurtdışındaki kültür merkezlerinde kurulan Türk mutfaklarında kültürel etkinlik aracı olarak kullanılması düşünülmüştür.

Temel seviye öğrencilerinin rahatlıkla kullanabileceği bir materyal olan “Damak Tadı” kitabına ait video kayıtları, etkileşimli tahtalarda ve akıllı telefonlarda kullanılmak üzere kitabın sayfalarına kare kod sistemiyle yerleştirilmiştir.

Video Etkinlik Kitabı

Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından görsel ve işitsel araçlarla Türkçe öğretimi yapılabilmesi için "Video Etkinlik Kitabı" hazırlatılmıştır. 24 videodan ve bu videolar kapsamında hazırlanan etkinliklerden oluşan eser, Türkçe öğrenen ve öğretenlerin kullanımına sunulmuştur. Kitap temel seviyede Türkçe öğrenmeyi sürdürenler için hazırlanmış bir ek materyalidir. 

    

 

Tematik Dil Afişleri

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında görsellerden yararlanılması bağlamında 24 farklı konuda dil öğretim afişleri tasarlanmıştır.

A1 düzeyindeki yaklaşık 600 kelime ve resimden oluşan afişin temaları aşağıdaki gibidir:

Aile, ev, okul, binalar, meslekler, renkler, zaman, saat, oyuncaklar, yiyecek ve içecekler, zaman, sağlık, uyarılar, sayılar, hava, meyve ve sebzeler, ulaşım, vücudumuz, çevremiz ve dünya, hayvanlar, spor ve boş zaman.

Yunus Emre Enstitüsünün hazırladığı ders materyallerini satın almak için aşağıdaki irtibatları kullanabilirsiniz. Telefon: 0 312 309 11 88 / 1059 - E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr