Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitim

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitülerinde kur sonlarında uygulanan sertifika sınavları ile öğrenci müracaatına bağlı olarak gerçekleştirilen Seviye Tespit ve Türkçe Yeterlik Sınavları için sürekli güncellenmesi gereken zengin bir soru bankasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür bir soru bankasının oluşturulması ve bu alanda uygulanan sınavların hazırlanması, ancak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yetişmiş alan uzmanlarıyla mümkündür. Sınav Merkezi, ilgili alan uzmanlarını Yunus Emre Enstitülerinde ve üniversitelerimizin TÖMER’lerinde çalışan Türkçe okutmanları ile hizmet içi eğitim seminerleri ve çalıştaylarda bir araya getirerek bilgi paylaşım ortamının oluşmasını sağlamaktadır.
 
a) Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) Soru Yazarlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Seminerleri ve Çalıştaylar

Bu seminer ve çalıştaylara Yunus Emre Enstitülerindeki eğitim koordinatörleri, Türkçe okutmanları ve alan uzmanları katılmaktadır. Seminer ve çalıştaylarda, “Soru Hazırlama Teknikleri” ile “Ölçme ve Değerlendirme” konuları üzerinde teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. İlk çalıştay, 4-8 Şubat 2013 tarihleri arasında Ankara’da geniş bir katılımla yapılmıştır. Alan uzmanlarının ve okutmanların çok yararlı bulduğu bu çalıştayın geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesi düşünülmektedir.

b) Yurt Dışı Merkezlerde Hizmet İçi Eğitim Seminerleri

Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışı merkezlerinde kur sonlarında yapılmakta olan sertifika sınavları ile öğrenci müracaatına bağlı olarak gerçekleştirilen Seviye Tespit ve Türkçe Yeterlik Sınavlarına soru hazırlaması gereken eğitim koordinatörleri ve Türkçe okutmanlarımızın söz konusu alanda gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla periyodik olarak hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürlüğü (YETEM) ile koordineli şekilde düzenlenen bu seminerler sayesinde Yunus Emre Enstitülerinde uygulanan sınavların standart hâle getirilmesi amaçlanmaktadır.