Tercihim Türkçe

Tercihim Türkçe

Yazıcı-dostu sürüm

Türkiye’nin son on yılda ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan elde ettiği başarılar, gerek kendi coğrafyasında gerekse dünyada önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Bu durum yurt dışında Türkçeyi öğrenmeye yönelik ciddi bir talep artışını sağlamıştır. Yunus Emre Enstitüsü, bu talepleri karşılamak amacıyla bir taraftan ihtiyaç duyulan ülkelerde Türk Kültür Merkezlerini devreye sokarken öte yandan devlet okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak okutulması çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak resmî müfredatlara girişi konusunda yapılan çalışmalar, müfredat programlarının oluşturulması, temel eğitimin ilk ve ikinci basamağına yönelik yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının hazırlanması şeklinde iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bu konuda ilk kez program ve ders malzemesi ihtiyacı Bosna Hersek’te ortaya çıkmıştır.

Müfredat ve araç gereç geliştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından Amman, Köstence, Mostar, Saraybosna, Tiflis, Batum, Tokyo ve Varşova’da Türkçe seçmeli ya da zorunlu yabancı dil dersi olarak orta öğretim okullarında okutulmaya başlanmıştır.

“Tercihim Türkçe” projesi kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmesinin yanı sıra binlerce öğrenciyi bir araya getiren büyük şenlikler ve festivaller düzenlenmektedir. Öğrencilere materyal ve kırtasiye desteğinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü, özellikle öğretmenlerin meslekî gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli eğitimler vermekte ve kültürel seminer programları gerçekleştirmektedir.

Dünyanın her yerinden Türkçeye olan yoğun ilgi ve her geçen gün gelen talepler doğrultusunda Türkçe öğretimine orta öğretim çağında başlanması için gerekli çalışmalar yürütülmekle birlikte Türkçenin üniversite düzeyinde seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulması yönündeki çalışmalar da sonuçlarını vermeye başlamıştır.