Türkçe Öğretim Setleri

Türkçe Öğretim Setleri

Yazıcı-dostu sürüm

Yabancılara Türkçe Öğretimi Setleri

 

Türkçe Eğitim Müdürlüğü, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanının ihtiyaçlarını karşılayabilmek, alanda çalışan kişilere nitelikli materyal hazırlayabilmek, dil öğretiminde standartların üstüne çıkabilmek ve alana yenilik getiren çalışmalar ortaya koyabilmek adına çeşitli ar-ge çalışmaları yürütmekte, projeler geliştirmekte ve uzman kadrosuyla çeşitli hedef kitlelere yönelik eserler ortaya koymaktadır. Bu bağlamda “Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metni” ölçütlerine ve Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminin ilkelerine uygun ders kitapları, çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, yardımcı okuma kitapları, resimli sözlükler, Z-kitap gibi basılı, görsel ve işitsel dil öğretim araç-gereçleri hazırlanmaktadır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretim araç-gereçleri farklı yaş gruplarının yabancı dil öğrenme aşamaları ve öğrenmelerini kolaylaştırıcı unsurlar göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır.

Türkçe öğretim setleri 3 farklı yaş grubuna yönelik hazırlanmıştır.

-Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) Seti: 6-9 yaş hedef kitle için 4 ders ve 4 öğretmen kitabı ile dinleme CD'lerinden oluşmaktadır.

-Türkçe Öğreniyorum Seti: 10-15 yaş hedef kitle için 4 ders ve 4 çalışma kitabı ile dinleme CD'sinden oluşmaktadır.

-Yedi İklim Türkçe Seti: 15 yaş üzeri hedef kitle (yetişkinler) için 6 ders, 6 çalışma, 6 öğretmen kitabı ile dinleme CD'lerinden oluşmaktadır.

1. ​​Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT)

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görevli Türkçe okutmanları ve alan uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından hazırlanan “Çocuklar İçin Türkçe  (ÇİT) Seti” ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, şarkılar ve dinleme kayıtlarından oluşmaktadır.

Kitaplar A1 düzeyinin kazanımlarını kapsamaktadır. “Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT)” 6-9 yaş hedef kitlenin Türkçe öğrenimine yönelik hazırlanmıştır. Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) setinin başta ülkemizdeki geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocuklar olmak üzere Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen bütün çocuklar ve öğretmenlerin kaynak ihtiyacını karşılayacağı düşünülmektedir.

 

2. Türkçe Öğreniyorum Seti

Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Türkçe Öğreniyorum Seti” ders kitabı, çalışma kitabı, dinleme metinleri kitapçığı ve dinleme kayıtlarından oluşmaktadır.

Kitaplar A1 ve A2 düzeylerinin kazanımlarını kapsamaktadır. Setteki 1. ve 2. kitaplar A1, 3. ve 4. kitaplar ise A2 seviyesine yönelik olup Türkçenin seçmeli ya da zorunlu ikinci yabancı dil olarak okutulduğu ülkelerde, Enstitünün Türk Kültür Merkezlerinde (çocuk grupları için) ve Türkiye'ye çeşitli sebeplerle gelen 10-15 yaş hedef kitleye yönelik düzenlenen kurslarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

 

3. Yedi İklim Türkçe Seti

Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yedi İklim Türkçe Seti” her seviye için bir ders kitabı, bir çalışma kitabı, bir öğretmen kılavuz kitabı, bir dinleme kitapçığı  ve bir dinleme CD’si olmak üzere 30 materyalden oluşmaktadır.

Seti oluşturan 6 ders kitabından her biri "Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metni"nde ifade edilen A1, A2, B1, B2 ve C1, C2 düzeyinin kazanımlarını kapsamaktadır. Yedi İklim Türkçe Öğretim Setinde yetişkinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenme ihtiyaçlarına uygun metin ve görsel seçimine özen gösterilmiştir. Yunus Emre Enstitüsünün Türk Kültür Merkezlerinde, iş birliği bulunan üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde ve yurt içinde bulunan birçok paydaş Türkçe öğretim merkezindeki Türkçe dersleri Yedi İklim Türkçe Seti ile sürdürülmektedir.

Yedi İklim Türkçe Seti Yayın Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Yunus Emre Enstitüsünün hazırladığı ders materyallerini satın almak için aşağıdaki irtibatları kullanabilirsiniz. Telefon: 0 312 309 11 88 / 1059 - E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr