Eğitim Programları

Eğitim Programları

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürlüğü, öğretmen yetiştirme faaliyetleri bağlamında sertifika programları gerçekleştirmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi özel bir ihtisas alanı olduğundan, bu alanda görev yapacak öğretim elemanlarının çağdaş yabancı dil öğretimi yaklaşım, yöntem ve teknikleriyle donatılmış bir biçimde yetiştirilmesi Yunus Emre Enstitüsünün temel hedefleri arasındadır.

Çeşitli üniversitelerle iş birliği halinde yürütülen sertifika programlarında okutman adayları dil öğretim sınıflarında derslere katılarak uygulamalı eğitim almaktadır. Bununla beraber okutman adaylarının alan uzmanları ve akademisyenler tarafından verilen seminer dersleri sonunda kuramsal bilgi bakımından donanımlı hale getirilmeleri amaçlanmaktadır.

Başarılı olan adaylara “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası” verilmektedir.

Sertifika programlarının yanında Yunus Emre Enstitüsü alanda hizmet veren öğretmenlere yönelik yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi eğitim programları da düzenlenmektedir.