Balkanlarda Hoşgörünün Dili Türkçe: Ortak Kelimeler Konferansı

Faaliyet Adı: Balkanlarda Hoşgörünün Dili Türkçe: Ortak Kelimeler Konferansı  

Yer:  Colosseo Otel Konferans Salonu

Ülke / Şehir: Arnavutluk / İşkodra

Tarih: 13 Şubat 2020

Saat: 14.30

Faaliyet Hakkında Kısa Bilgi: Balkanlarda Hoşgörünün Dili Türkçe: Ortak Kelimeler Konferansı’nda Türklerin Balkanlarda oluşturdukları tarihi sürece paralel olarak meydana gelen Türk Dili ve Edebiyatı ürünleri, özellikle Osmanlının 1353 yılından itibaren Balkanlar da meydana getirdiği medeniyet kapsamında ele alınarak, Türkçe ve çeşitli Balkan dillerindeki ortak kelimeler konuşulacaktır.

Türkiye’den Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanımız Prof. Dr. Sayın Gürer Gülsevin, Arnavutluk’tan Prof. Dr. Sayın Lindita Xhanari Latifi, Kosova’dan Prof. Dr. Sayın İrfan Morina ve Yrd. Doç. Dr. Sayın Elsev Birina Lopar, Makedonya’dan Sayın Leyla Şerif Emin ve Sırbistan’dan Prof. Dr. Sayın Marija Dindic’in konuşmacı olarak katılacağı konferansımıza davetlisiniz.