×

Hata mesajı

Notice: unserialize(): Error at offset 8 of 8 bytes in domain_conf_domain_bootstrap_full() (line 58 of /home/yeeorg/public_html/sites/all/modules/domain/domain_conf/domain_conf.module).

Bosna Hersek’teki Yazma Eserler Restore Ediliyor

21/11/2016

Yunus Emre Enstitüsünün T.C. Merkez Bankası ve T.C. Kalkınma Bakanlığının sponsorluğunda sürdürdüğü “Balkanlarda Kültürel Mirasın Yeniden İnşası Projesi” kapsamında, Bosna Hersek’te 3 ayrı yazma eser restorasyon atölyesi kuruldu. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Emekli Müdürü Dr. Nevzat Kaya ve Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Aydemir'in bizzat giderek Bosna Hersek Arşivi, Saraybosna Tarih Arşivi ve Mostar Hersek Neretva Arşivinde kurduğu tamir atölyeleri ile, başta Osmanlı döneminden kalan yazma eserler olmak üzere tahrip olmuş yazma eserlerin ve tarihî belgelerin tamir edilmesi hedefleniyor.

Enstitünün 2012 yılından bu yana yürüttüğü Balkanlar’daki Osmanlı döneminden kalan el yazmalarının dijital ortama aktarılmasını ve bu yolla hem koruma altına alınmasını hem de bilim dünyasının hizmetine sunulmasını kapsayan proje çerçevesinde, şimdiye kadar; Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya ve Kosova’da bulunan toplam 10.000 yazma eser ve 5.000 matbu eser dijital ortama aktarıldı. Bosna Hersek’te çok sayıda kurum, kütüphane, arşiv ve tekkede yürütülen çalışmalar sonucunda 1756 yazma eser ile 3367 matbu eser dijital ortama aktarılmış oldu. Bu çalışmalar sırasında, el yazmalarının önemli bir kısmının hem zamanın yıpratıcılığı hem de yetersiz saklama koşulları nedeniyle ciddi tahribata uğradığı ve bilimsel bir restorasyona ihtiyaç duyduğu görüldü. Buradan hareketle, Yunus Emre Enstitüsü, eserlerin yerinde tamir edilebilmesi için Bosna Hersek Arşivi, Saraybosna Tarih Arşivi ve Mostar Hersek Neretva Arşivine ihtiyaç duyulan her türlü araç gerece sahip “el yazması restorasyon atölyesi” kurdu. Dr. Nevzat Kaya’nın yönetiminde kurulan atölyelerde sadece bu arşivlerdeki eserlerin değil, Bosna Hersek’teki başka kişi ve kurumlarda bulunan el yazmalarının da restorasyonunun yapılması hedefleniyor. Ayrıca, atölyede çalışacak uzmanlara yönelik olarak yakın gelecekte Türkiye’de bir eğitim programının düzenlenmesi planlanıyor.