Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TABİP’i Değerlendirdi

01/03/2019

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi’ni (TABİP) değerlendirdi.

Bakan Selçuk, hızla gelişen dünyada teknolojik ve bilimsel anlamda dünyayla rekabet edebilme açısından; Türkiye’nin bilimsel ve akademik etkileşim havzasını oluşturup dünyadaki bilimsel, akademik ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesine olanak sağlayacak olan TABİP’in Türkiye’nin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusuna nasıl katkı sağlayabileceği hakkındaki düşüncelerini aktardı.

Herkesin, dünyanın hızla değiştiğini söyleyen Selçuk, hızla gerçekleşen teknolojik ve bilimsel gelişmeler karşısında öğrenciler, akademisyenler ve iş insanlarının bu bilgilere TABİP ile güvenli bir şekilde erişebileceğine dikkat çekti.

Aynı zamanda TABİP Bilim Kurulu Üyesi olan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı açısından da önemine değindiği proje ile öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgiye TABİP gibi dünyayı kapsayan geniş bir ağ üzerinden ulaşabilme imkânı sunulduğunu kaydetti.

TABİP projesinin ülkemize sadece bilimsel ve ekonomik değil, sosyal katkılarının da olacağına dikkat çeken Selçuk; "Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerden beklentimiz olaylar karşısında evrensel düşünmeleridir. Eğer evrensel açılardan düşünemezlerse, bilim daralması ve bilimin üretkenliğinin azalması söz konusu olacaktır. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerimizin sadece kendi bulundukları dar bir çevrede kalmamalarını, dünyayla iletişim halinde olmalarını ve küresel bilgiye ulaşarak aynı zamanda özgüvenlerinin de gelişmesini amaçlamaktayız. Bu anlamda, TABİP, ülkemiz gençlerine, akademisyenlerine ve iş insanlarına ekonomik ve bilimsel fırsatlar sunacağı gibi gençlerimizin dünyayla özgüvenli bir şekilde iletişim kurmalarını da sağlayacaktır" dedi.

Şeref Ateş: TABİP ile hem Türkiye hem Dünya Kazanacak

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, TABİP'in amaçları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği konuşmasında, 2009 yılında faaliyetee geçen Enstitünün 2018 yılı itibariyle 45 ülkede 56 kültür merkezi ve 60'ı aşkın ülkede 139 irtibat noktası ile kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Yunus Emre Vakfı çatısı altında faaliyetlerine devam eden Enstitünün, bu faaliyetlerinin yanında bilim diplomasisi yoluyla Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik alanda da görünürlüğünü öne çıkarmak adına Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlattığı TABİP’in hayata geçirilmesinde sona yaklaşıldığını söyledi.

Bilimin bütün dünya vatandaşlarının eşit mesafede durduğu bir alan olduğunu belirten Ateş,“Biz TABİP ile sadece Türkiye'ye bir kazanım sağlamıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel kapasitesini dünyayla paylaştığımız için dünya insanları açısından da kazanım sağladığımızı düşünüyoruz. TABİP'in dünyadaki bilgi temelli üretimi Türkiye'ye çekmeye yarayacak en önemli araçlardan birisi olmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, bir taraftan gerek Türkiye'deki gerekse dünyadaki iş insanları ve yatırımcıların küresel nitelikteki bilginin dolaştığı Portal'e ulaşma imkânına sahip olacakları, diğer taraftan hem kültür merkezlerimiz hem de bilim danışmanlarımız vasıtasıyla Portal'de bulunan bu nitelikli bilgiyi dünyanın her tarafında paylaşarak üretime dönüştürebileceğimiz bir altyapı oluşturmak istiyoruz" dedi.

TABİP Her Kesimden İnsana Hitap Ediyor

TABİP'in sadece öğrencilere veya akademisyenlere hitap eden bir portal olarak sınırlı kalmayacağının altını çizen Ateş, TABİP aracılığıyla bilim ve bilgi temelli bütün projelere ilişkin iş ortaklıklarının paylaşılabileceğini de söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi noktasında Türkiye'de birçok kuruluşla iş birliği çalışmalarının tamamlandığını, özellikle Enstitünün görevlendirdiği bilim danışmanları aracılığıyla, yurtdışında da çeşitli kurum ve kuruluşlarla yeni iş birliği anlaşmaları yapıldığını ve portal için geniş bir ağ oluşturulduğunu belirtti.

Türkiye Bu Projeye İhtiyaç Duyuyor

Türkiye'nin bu projeye üç ana sebepten dolayı ihtiyaç duyduğunu belirten Ateş, "birincisi, Türkiye'nin akademik ve bilimsel gelişmelere, inovasyona, yeniliğe ve üretime yaptığı harcamaların dünya tarafından bilinmesi gerekiyor. İkincisi, Türkiye'deki akademik ve bilimsel gelişmelerin dünya ile paylaşılması gerekiyor. Üçüncüsü ise bilimsel çalışmalarda ve ürün geliştirme süreçlerinde dünyada üretilen bilgi ile Türkiye'de üretilen bilginin buluşması gerekiyor. Bu kapsamda TABİP'in, bu üç temel sacayağına hizmet edecek bir proje olmasını hedefliyoruz. Türkiye'de üniversitelere, Ar-Ge'ye ve bilime önemli miktarda yatırım yapılıyor fakat bunu uluslararası bilgi ve bilişim ile buluşturma imkânımız şu ana kadar yetersizdi. TABİP ile birlikte bahsetmiş olduğumuz paylaşım gerçekleştirilecek ve ihtiyaç duyulan bilgiler anında transfer edilerek Türkiye'nin dünya üretimine katkıda bulunması sağlanacaktır" dedi.